Vox Antiqua, koor voor oude muziek

Concert 2021: ‘Een nieuw begin’ in de Houtrustkerk te Den Haag

Leuk dat je onze website bezoekt! Wij zingen overwegend muziek uit de renaissance en de vroege barok tot ca. 1700. Met componisten als Monteverdi, Purcell, Morley, Josquin de Prez en Hildegard von Bingen hebben we een mooi, verrassend a capella repertoire.

Vox Antiqua telt nu 26 leden, met 5 tot 8 zangers per stemgroep.
De dirigent is Peter van der Leeuw.
De repetities zijn op de dinsdagavond van 20.00‐22.00 uur in de Duitse kerk, Bleijenburg 3B, in het centrum van Den Haag. Heb je interesse om mee gaan te zingen of een kijkje te nemen bij een repetitie? Neem dan contact op met onze secretaris Mirjam Roosendaal m_roosendaal@hotmail.com en kom eens kijken.

Eerstkomend concert ‘Zilver’ is op 1 oktober 2023 met een lustrumprogramma

Op dit moment is Vox Antiqua begonnen met het instuderen van een speciaal vanwege het 25 jarig bestaan van Vox Antiqua gekozen repertoire. Dat bestaat uit diverse mooie liederen, die in de afgelopen 25 jaar van Vox Antiqua eerder zijn gezongen. Voor een enkeling nog bekend, maar grotendeels nieuw repertoire voor de meeste Vox-zangers en voor dirigent Peter van der Leeuw. Het wordt een concert van componisten van oude muziek zoals Arcadelt, Gibbons, Banchieri, Hildegard von Bingen, Purcell, Victoria Palestrina en Carissimi. Half november 2022 zijn de repetities gestart en de uitvoering is gepland op zaterdag 1 oktober 2023 15.30 uur in de Houtrustkerk in Den Haag/ Segbroek en op 8 oktober in de Cellebroederskerk in Maastricht. Vanwege het lustrum maakt het koor dan een weekendreis naar Maastricht.
Voor kaartverkoop van het concert verwijzen we u naar de button op de desbetreffende pagina op deze website. Deze zal minstens 2 maanden van tevoren daarop te vinden zijn.