Over het koor

In oktober 2019 gingen we naar Rome om een paar concerten te geven. In de Sint Pieter verzorgden we de muzikale omlijsting van de mis. Heel bijzonder.

Vox Antiqua heeft ongeveer 20 leden, zo’n 5 per stemgroep.
We repeteren op dinsdagavond in de Duitse Kerk (Bleijenburg 3b), van 20:00 tot 22:00

We zijn altijd op zoek naar nieuwe leden!
Alle stemgroepen kunnen extra versterking gebruiken.

Ook projectleden, die voor een bepaalde periode of concert meedoen, zijn welkom.

Interesse? Kom eens naar een repetitie.
Stuur een mailbericht naar:
karingreiner@ziggo.nl

Volg ons ook op facebook